Komitet naukowy
Komitet organizacyjny

dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, prof. KPSW

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
 
dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. APSL
dr Iwona Chmura-Rutkowska (UAM)
prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (US)
dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech, prof. UAM
dr hab. Przemysław Paweł Grzybowski, prof. UKW
prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak (UG)
dr hab. Remigiusz Kijak, prof. UW
prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz (UG)
prof. dr hab. Maria Mendel (UG)
dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ
prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz (UO)
dr hab. Karolina Pyrkowska Michalak, prof. UŁ
dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW
dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler, prof. APSL

dr Grzegorz Piekarski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Małgorzata Obrycka
dr Marta A. Sałapata
dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. AP
dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler, prof. AP
dr Szymon Dąbrowski
dr Łukasz Androsiuk
dr Mateusz Nitka
mgr Katarzyna Błasińska (Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej)
mgr Hanna Rugała
dr Iwona Wrycz (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku)
dr Sebastian Artur Zdończyk