Przewodnicząca komitetu naukowego
dr hab. prof. Monika Jaworska-Witkowska (APSL)

prof. zw. dr hab. Małgorzata Fuszara (UW)
prof. zw. dr hab. Grażyna Gajewska (UAM)
prof. zw. dr hab. Krzysztof Jakubiak (UG)
prof. zw. dr hab. Marek Kazimierczak (UAM)
prof. zw. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska –Kułak (UMB)       
prof. zw. dr hab. Maria Mendel (UG)
prof. zw. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz (UO)
prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon (APSL)
prof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek (UG)
prof. zw. dr hab. Lech Witkowski (APSL)
dr hab. prof. Ewa Bińczyk (UMK)
dr hab. prof. Aleksandra Derra (UMK)
dr hab. prof. Paweł Frelik (UMCS)                                
dr hab. prof. Edyta Głowacka-Sobiech (UAM)
dr hab. prof. Remigiusz Kijak (UW)
dr hab. prof. Przemysław Paweł Grzybowski (UKSW)
dr hab. prof. Katarzyna Jerzak (APSL)
dr hab. prof. Wanda Kamińska (APSL) 
dr hab. prof. Jacek Kochanowski (UW)
dr hab. prof. Violetta Kopińska (UMK)                    
dr hab. prof. Lucyna Preuss-Kuchta (APSL)
dr hab. prof. Magdalena Środa (UW)
dr hab. prof. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz (UG)
dr hab. prof. Jan Papież (UG)
dr hab. prof. Maria Szczepska-Pustkowska (UG)
dr hab. prof. Agnieszka Zalewska-Meler (APSL)
dr Iwona Chmura-Rutkowska (UAM)
dr n. med. Andrzej Guzowski (UMB)
dr Marcin Welenc (UG)
dr Grzegorz Piekarski (APSL)
dr Marta Anna Sałapata (APSL)
dr Małgorzata Obrycka (APSL)
dr Szymon Dąbrowski (APSL)
dr Łukasz Androsiuk (APSL)


Przewodniczący komitetu organizacyjnego

dr Grzegorz Piekarski, tel.: 504 154 624;


Członkowie komitetu organizacyjnego:

dr Małgorzata Obrycka, tel.: 794 115 443;
dr Marta Anna Sałapata
dr Szymon Dąbrowski
dr Łukasz Androsiuk
dr Ewa Piotrów          
dr Małgorzata Puchowska
dr Marta Małecka
dr Anetta Jaworska    
dr Adam Czarnecki
dr Izabela Stelmasiak
dr Maria Aleksandrowicz
dr Sebastian Zdończyk
dr Jolanta Maciąg                                      
mgr Patrycja Osińska
mgr Ewelina Waląg
mgr Mateusz Nitka
mgr Tomasz Dobrowolski