Komitet naukowy
Komitet organizacyjny

dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, prof. KPSW

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
 
dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. APSL
dr Iwona Chmura-Rutkowska (UAM)
prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (US)
dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech, prof. UAM
dr hab. Przemysław Paweł Grzybowski, prof. UKW
prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak (UG)
dr hab. Remigiusz Kijak, prof. UW
prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz (UG)
prof. dr hab. Maria Mendel (UG)
dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ
prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz (UO)
prof. dr hab. Mirosław Patalon (APSL)
dr hab. Karolina Pyrkowska Michalak, prof. UŁ
dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW
dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler, prof. APSL

dr Grzegorz Piekarski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Łukasz Androsiuk
dr hab. Anna Babicka-Wirkus, prof. APSL
dr Szymon Dąbrowski
mgr Mirosława Mazurkiewicz (Przedszkole Miejskie nr 19 w Słupsku)
dr Mateusz Nitka
dr Małgorzata Obrycka
dr Marta A. Sałapata
dr Iwona Wrycz (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupsku)
dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler, prof. APSL
dr Sebastian. A. Zdończyk