Publikacja

Organizatorki i Organizatorzy Konferencji planują wydanie publikacji pokonferencyjnych jeszcze w roku 2021 w dwóch formach:

  1. monografii z tekstami przesłanymi do 30 listopada 2020 r. – wydanej przez wydawnictwo z listy ministerialnej, którą otrzymacie Państwo podczas konferencji. Temat monografii będzie poświęcony zagadnieniom związanym z problematyką edukacji równościowej w kontekście ujawniających się obecnie konfliktów i dylematów dotyczących postrzegania, interpretacji, jak również transformacji otaczających nas norm i wartości. Chcemy ukazać złożoność zagadnień poświęconych dyskursom i narracjom o (nie)normatywności, w tym absurdy i mechanizmy wykluczające, które są nośnikiem wielu ugruntowanych od dekad szkodliwych założeń. Pragniemy ponadto wyeksponować oraz poddać refleksji temat edukacji równościowej w obszarze norm i wartości, które roszczą sobie prawo do obowiązywania w XXI wieku;
  2. artykułów umieszczonych w czasopiśmie naukowym wydawanym przez Akademię Pomorską w Słupsku pt.: „Ars Inter Culturas” (20 pkt.); https://aic.apsl.edu.pl/index.php/1. (zgodnie z wymogami merytorycznymi i formalnymi czasopisma)

    oraz

  3. monografii z tekstami przesłanymi do 31 maja 2021 r. – wydanej w roku 2021 przez wydawnictwo z listy ministerialnej.

 

Osoby zainteresowane publikacjami w wariantach 1 i 2 prosimy o wysyłanie tekstów na adres: edukacjarownosciowa@gmail.com – w terminie do 30 listopada 2020 roku.

Wymogi formalne do obu monografii stanowią załącznik do niniejszego komunikatu. Wszystkie wybrane teksty będą poddane wydawniczej procedurze recenzencyjnej. Teksty nadesłane po tym terminie zostaną złożone do monografii wydanej w roku 2022.

NORMY WYDAWNICZE