Publikacja

Organizatorki i Organizatorzy Konferencji planują wydanie publikacji pokonferencyjnych jeszcze w roku 2020 w dwóch formach: monografii (wydanej przez wydawnictwo z listy ministerialnej) oraz artykułów umieszczonych w czasopiśmie naukowym wydawanym przez Akademię Pomorską w Słupsku pt.: „Ars Inter Culturas” (20 pkt.)

Osoby chętne prosimy o wysyłanie tekstów na adres: edukacjarownosciowa@gmail.com – w terminie do 25 maja 2020 roku. Wymogi formalne podamy w kolejnym komunikacie. Wszystkie wybrane teksty będą poddane wydawniczej procedurze recenzencyjnej.