Organizatorzy wzorem ostatniej konferencji planują wydać monografię i/lub tematyczny numer recenzowanego czasopisma naukowego.

Ostateczny termin złożenia tekstów: 30 listopada 2018 r.

Teksty należy przesłać na adres: edukacjarownosciowa@gmail.com

Normy edycyjne podane zostaną w osobnym komunikacie.