Warunki uczestnictwa w Konferencji

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 kwietnia 2020 roku poprzez formularz zgłoszeniowy

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 15 kwietnia 2020 roku
na numer rachunku bankowego Akademii Pomorskiej w Słupsku

02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 subkonto 249-522

W tytule wpłaty proszę podać:
- nr subkonta konferencji,
- nazwę konferencji,
- imię i nazwisko uczestnika.

 

PAKIETY:

*studentki i studenci/doktorantki i doktoranci otrzymują zniżkę w kwocie 60zł od ceny wybranego pakietu

 

PAKIET KONFERENCYJNY A – 400zł:


PAKIET KONFERENCYJNY B – 280zł:


PAKIET KONFERENCYJNY C – 120zł:

Koszt uczestnictwa w Konferencji nie obejmuje noclegów.