Warunki uczestnictwa w Konferencji

Wydłużamy okres przyjmowania zgłoszeń do 29 kwietnia 2021 r.

Opłatę konferencyjną (zgodnie z wybranym pakietem) należy uiścić do dnia 29 kwietnia 2021 roku
na numer rachunku bankowego Akademii Pomorskiej w Słupsku
02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 subkonto 249-522
W tytule wpłaty proszę podać:
- nr subkonta konferencji,
- nazwę konferencji,
- imię i nazwisko uczestnika.

Regulamin publikacji konferencyjnej nie ulega zmianie.
Informacja o platformie, na której odbywać będzie się konferencja zostanie Państwu przekazana w następnym komunikacie.

Zgłoszenia dokonujemy poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny pod poniższym adresem:

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

PAKIETY:

Pakiet A - w kwocie 280 zł.
Pakiet B - w kwocie 60 zł.
Pakiet C - bezpłatnie.

 

Pakiety konferencyjne zawierają:

PAKIET KONFERENCYJNY A – 280 zł:

- uczestnictwo w konferencji z wystąpieniem on-line;
- publikację w recenzowanej monografii naukowej w wydawnictwie z listy ministerialnej;
- uczestnictwo on-line w spektaklu teatralnym;
- certyfikat wysłany na adres e-mail.PAKIET KONFERENCYJNY B – 60zł:

- uczestnictwo w konferencji z wystąpieniem on-line;
- uczestnictwo on-line w spektaklu teatralnym;
- certyfikat wysłany na adres e-mail.PAKIET KONFERENCYJNY C – bezpłatnie:

- uczestnictwo w konferencji w trybie biernym bez wystąpienia;
- uczestnictwo on-line w spektaklu teatralnym
- certyfikat wysłany na adres e-mail.