Warunki uczestnictwa w Konferencji
Dla osób publikujących w wariancie 1 i 2 zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 listopada 2020 roku.
Dla osób publikujących w wariancie 3 lub bez publikacji zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2021 roku

poprzez formularz zgłoszeniowy
dostępny pod poniższym adresem:

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 10 grudnia 2020 roku
na numer rachunku bankowego Akademii Pomorskiej w Słupsku

02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 subkonto 249-522

W tytule wpłaty proszę podać:
- nr subkonta konferencji,
- nazwę konferencji,
- imię i nazwisko uczestnika.

 

PAKIETY:

*studentki i studenci/doktorantki i doktoranci/ przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymują zniżkę w kwocie 60 zł od ceny wybranego pakietu.

 

Pakiety konferencyjne zawierają:

PAKIET KONFERENCYJNY A – 420zł:


PAKIET KONFERENCYJNY B – 300zł:


PAKIET KONFERENCYJNY C – 140zł:


PAKIET KONFERENCYJNY D – 200zł:

 

Koszt uczestnictwa w Konferencji nie obejmuje noclegów.