WARSZTAT NR 1
Coaching w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu
Prowadzenie: Anetta Jaworska

Zobacz opis warsztatu


WARSZTAT NR 2

Warsztaty z etyki o humanitaryzmie międzygatunkowym
Prowadzenie: Małgorzata Obrycka

Zobacz opis warsztatu


WARSZTAT NR 3
Uchodźcy i uchodźczynie w lokalnej społeczności. Możliwości i bariery integracji

Prowadzenie: Khedi Alieva / Rada Imigrantów i Imgrantek w Gdańsku

Zobacz opis warsztatu

WARSZTAT NR 4
Edukacja równościowa w praktyce pracy nauczycielek i nauczycieli
Prowadzenie: Iza Desperak

Zobacz opis warsztatu


WARSZTAT NR 5

Film w edukacji jako narzędzie działań równościowych

Prowadzenie: Ewelina Waląg

Zobacz opis warsztatu


WARSZTAT NR 6
Zauważ, zaakceptuj, zaprzyjaźnij się... czyli od tolerancji do integracji - warsztaty dla uczennic i uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Prowadzenie: Jolanta Maciąg/Tomasz Dobrowolski

Zobacz opis warsztatu


WARSZTAT NR 7
Homofobia w Tobie i we mnie

Prowadzenie: Katarzyna Remin / Kampania Przeciw Homofobii / Stowarzyszenie My, Rodzice

Zobacz opis warsztatu

WARSZTAT NR 8
Specyfika pracy z pacjentkami i pacjentami LGBT

Prowadzenie: Kosma Kołodziej

Zobacz opis warsztatu

WARSZTAT NR 9
Specjalne potrzeby młodzieży LGBT w szkole - zapewnienie równych szans edukacyjnych poprzez zapobieganie przemocy i zapewnienie równego traktowania

Prowadzenie: Jan Świerszcz


WARSZTAT NR 10
Warto się różnić - warsztaty antydyskryminacyjne

Prowadzenie: Hanna Rugała / Anna Kowalczyk

Zobacz opis warsztatu

WARSZTAT NR 11
Warsztat z umierania
Prowadzenie: Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz

Zobacz opis warsztatu