Publikacja

Komitet organizacyjny do dnia 01.12.2024r. przyjmuje teksty, które po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej lub przekazane do redakcji czasopism naukowych z obszaru tematyki konferencji.

Autorzy o wynikach recenzji zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje z wytycznymi edycyjnymi zostaną przesłane w Komunikacie nr 2.